HÃNG SƠN VÀ CHỐNG THẤM ALKAZA

CÔNG NGHỆ MỸ

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

MÀNG SƠN CÓ TÍNH ĐÀN HỒI

PHA MÀU THEO YÊU CẦU

Truyền thông

Công trình nhà ở - anh Luân - Ngũ Hành Sơn
Công trình nhà ở - anh Luân - Ngũ Hành Sơn

Công trình nhà ở - anh Luân - Hòa Xuân

New
Một số mẫu phối màu Alkaza T9-2018
Một số mẫu phối màu Alkaza T9-2018

Một số mẫu phối màu Alkaza T9-2018

New
Một số mẫu phối màu Alkaza T10-2018
Một số mẫu phối màu Alkaza T10-2018

Một số mẫu phối màu Alkaza T10-2018

New

Bảng màu

SE 701

Se 703

SE 705

SE 707

SD 708**

SE 710

ST 712*

ST 713*

SE 715

SE 717

SE 719

SD 722**

SE 726

SE 728

ST 729*

SA 731**

ST 733*

SD 735**

SA 737**

SA 738**

SD 740**

SA 742**

SD 743**

SA 744**

Đối tác & Khách hàng

http://www.binhdaiphat.com/
https://godinpaint.com/