HÃNG SƠN VÀ CHỐNG THẤM ALKAZA

CÔNG NGHỆ MỸ

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

MÀNG SƠN CÓ TÍNH ĐÀN HỒI

PHA MÀU THEO YÊU CẦU

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG SƠN CHỐNG THẤM ALKAZA TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

Qua nhiều năm hoạt động tại thị trường miền Trung - Tây Nguyên, hãng sơn Alkaza đã nhận được những ủng hộ nhiệt tình từ Quý Khách Hàng và hệ thống Đại Lý Phân Phối. Dưới đây là một số công trình đã sử dụng sơn chống thấm hãng ALKAZA tại tỉnh Quảng Ngãi.

 

sơn alkaza nhà anh sơn nghĩa lâm quảng ngãi

sơn alkaza nhà anh nghĩa hoàng hoa thám quảng ngãi

alkaza sơn nhà anh chiến tịnh kỳ quảng ngãi

alkaza sơn nhà anh du tịnh kỳ quảng ngãi

alkaza sơn nhà anh hòa tịnh kỳ quảng ngãi

alkaza sơn nhà anh lộc tịnh an đông quảng ngãi

nhà anh luân chú khanh quảng ngãi

nhà anh mến tịnh kỳ

Để biết thêm thông tin về Hãng Sơn Và Chống Thấm ALKAZA, xin vui lòng liên hệ Công Ty TNHH SONGOD.

Địa chỉ: 31 Hoàng Văn Thái - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng

SĐT: 0236 37 85 299 ( Phòng Kinh Doanh) | Fax: 0236 37 41 359

Email: pkdsongod@gmail.com

Facebook: Sơn Chống Thấm Songod- Alkaza

Tin tức khác

Đối tác & Khách hàng

http://www.binhdaiphat.com/
https://godinpaint.com/