HÃNG SƠN VÀ CHỐNG THẤM ALKAZA

CÔNG NGHỆ MỸ

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

MÀNG SƠN CÓ TÍNH ĐÀN HỒI

PHA MÀU THEO YÊU CẦU

Lễ ký hợp tác thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Tại công đoàn quận Liên Chiểu - Tp Đà Nẵng, Công ty SONGOD cùng 5 đơn vị tiêu biểu của quận cùng ký kết hợp tác "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn"

Ngày 23/04/2018, công ty SONGOD cùng với 5 đơn vị tiêu biểu khác của quận Liên Chiểu cùng ký kết thỏa thuận hợp tác " Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn". Theo đó, các đoàn viên công đoàn quận Liêu Chiểu khi mua các sản phẩm tại công ty SONGOD sẽ được hưởng ưu đãi tốt nhất. 

 

Tin tức khác

Đối tác & Khách hàng

http://www.binhdaiphat.com/
https://godinpaint.com/