Category Archives: Chương Trình Hội Thảo

TIỆC GALA, HỘI THẢO KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY SONGOD NĂM 2020

Cùng Songod nhìn lại những hình ảnh trong chương trình hội thảo khách hàng tại

HỘI THẢO KHÁCH HÀNG ALKAZA TẠI BÌNH ĐỊNH

Từ khi có mặt tại tỉnh Bình Định, Hãng Sơn & Chống Thấm Alkaza đã

Hội thảo khách hàng tại Quảng Ngãi 11/01/2020

Ngày 11/01/2020, Hãng Sơn và chống thấm ALKAZA đã phối hợp cùng với tổng phân

Hội Nghị Khách Hàng – Kỷ Niệm 9 Năm Ngày Thành Lập Công Ty

Ngày 02/09/2019, Công ty Songod cùng Hãng Sơn Và Chống Thấm Alkaza, Godin tổ chức

Hội thảo khách hàng tại Quảng Bình 10/03/2019

Bắt đầu kinh doanh từ đầu năm 2018 nhưng Tổng Phân Phối Tuấn Khanh tỉnh

Hội thảo khách hàng tại Quảng Ngãi 07/04/2018

Ngày 07/04/2018, Hãng Sơn và chống thấm ALKAZA đã phối hợp cùng với tổng phân