Category Archives: Chương Trình Khuyến Học

LỄ TRAO THƯỞNG KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019

Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty Songod cùng Hãng Sơn & Chống

LỄ TRAO THƯỞNG KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

Ông cha ta đã tổng kết “ Nhân bất học bất tri lý”, “Hiền tài

LỄ TRAO THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2016-2017

Chương trình trao phần thưởng khuyến học Năm học 2016-2017 được diễn ra vào ngày

LỄ TRAO THƯỞNG KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016

Thấu hiểu được tầm quan trọng của SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI nên Công ty Songod

LỄ TRAO THƯỞNG KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2014 – 2015

Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty Songod cùng Hãng Sơn & Chống

Tổ Chức Khuyến Học Tại Quảng Nam Năm 2014

Ngày 19/07/2014, Công ty Songod đã kết hợp cùng Nhà Phân Phối Sơn Alkaza tại