Bột bả trong nhà Godin G507

Bột bả trong nhà G507 là sản phẩm bột trét tường sử dụng trên các bề mặt nội thất, hồ, vữa, bê tông.

Bao bì:  40 kg

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ
Danh mục: