Chất chống thấm bitumen biến tính Defix Bitumen Coating DB-1

Chất chống thấm Bitumen biến tính DEFIX BITUMEN COATING DB-1 là hợp chất chống thấm bitumen polymer cải tiến gốc nước, 1 thành phần dạng lỏng, thi công nguội.

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ
Danh mục: